Sládečková, Alena


Stuhl, Antonín


Šigut, Ladislav


Šimko, Viliam

Profesné zameranie - riadenie projektov úpravní vôd, konatel´ firmy, organizácia odborných podujatí


Šorm, Jan


Štrausová, Klára

Profesní zaměření - řízení a počítačové modelování procesů úpravy pitné vody (koagulace, desinfekce), umělá inteligence (umělé neuronové sítě), modelování technologických procesů úpravy vody, koroze vodovodního potrubí

Kontakt: klara.strausovazavinacwet-team.cz


Tláskalová, Bohdana


Tuhovčák, Ladislav

Profesní zaměření – vodárenské distribuční systémy, hydraulická analýza vodovodních sítí, hodnocení technického stavu vodovodů, plánování obnovy a rekonstrukcí vodovodů, spolehlivost vodovodních sítí, snižování ztrát vody, optimalizační metody ve vodárenství, riziková analýza vodovodů, zajištění bezpečné dodávky pitné vody (Water Safety Plans).


Tulis, Jan


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz