Halámek, Bohumír


Hampl, Stanislav


Hanslík, Eduard


Hassmann, Josef


Havel, Ladislav


Havlík, Bořivoj


Hedvábný, Jaroslav

Profesní zaměření - 1985 – 1995 technolog a vedoucí laboratoře JmVaK, OZ Třebíč, později divize Třebíč VAS, a.s., 1995 – 2002 výrobní náměstek divize Třebíč, od 2002 ředitel divize Třebíč


Hejzlar, Josef

Profesní zaměření - ekologie údolních nádrží, analýza zdrojů znečištění v tocích a nádržích, procesy eutrofizace vod, matematické modelování jakosti vody v nádržích a jejich povodích

Kontakt: hejzlarzavinachbu.cas.cz


Hereit, František


Hlaváč, Jaroslav

Profesní zaměření: vodní zdroje (hydrologie, jakost, ochrana, provoz), úprava pitné vody (hydraulika, konstrukce, provoz), management vodárenství (organizace, ekonomika, řízení), vzdělávání ve vodárenství (didaktika a pedagogika vodárenství, metodika, učebnice, příručky).


Holubec, Miroslav


Hubáčková, Jana

Profesní zaměření zdroje (jakost, kategorizace), technologie (klasické i moderní-flotace, filtrace-dvouvrstvá), doprava vody (agresivní vlastnosti vody, koroze potrubí), akumulace vody (vodojemy a akumulační nádrže, jakost vody), posuzování technického stavu ÚV a vodovodu.


Hucko, Pavel

Profesné zameranie - hodnotenie kvality vôd v povrchových tokoch a nádržiach, ochrana a prognózy kvality vody, transport a transformácia látok vo vodnom prostredí povrchových tokov, manažment kvality vody v povodí tokov, hodnotenie kvality dnových sedimentov v tokoch a nádržiach, štúdium interakcií medzi vodou a sedimentmi.


Hušková, Radka


Ilavský, Ján

Profesné zameranie - návrh technologií úpravy podzemných a povrchových vôd (odželezovanie a odmangánovanie, odstraňovanie ťažkých kovov, koagulácia, sorpcia, filtrácia), vedľajšie produkty dezinfekcie vody, zmena kvality vody počas dopravy, analýza nízkych koncentrácií špecifických organických látok vo vodách, analýza rôznych druhov vody, hydrochémia.

Kontakt: jan.ilavskyzavinacstuba.sk


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz