Janda, Václav

Profesní zaměření - návrh technologií úpravy podzemních a povrchových vod (odželezování a odmanganování, odkyselování, odstraňování plynů a těkavých látek z vody, koagulace, sorpce, filtrace), vedlejší produkty desinfekce vody, analýza nízkých koncentrací specifických organických látek ve vodách.


Jandl, Jaroslav


Jindra, Jan


Karácsonyová, Monika

Profesné zameraniezdroje vody (kvalita, kategorizácia), návrh technológií úpravy vôd, doprava vody (biologická stabilita vody, agresívne vlastnosti vody, korózia potrubí), kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

Kontakt: karacsonyovazavinacvuvh.sk


Korabík, Michal

Profesní zaměření - technologie, desinfekce vody (UV, Cl2, ClO2), kvalita pitné vody, rozvod vody, ztráty vody, krizové řízení, havarijní a povodňové plány


Král, Michal


Kratěna, Jiří

Profesní zaměření - předprojektová příprava a projekty rekonstrukcí úpraven vod a nových úpraven vody v oblasti vodárenství a energetiky, návrhy strojů a zařízení pro úpravny vod a vodovodní systémy, hydraulické výpočty, autorský dozor při výstavbě, účast při přejímkách a zkouškách zařízení a celého díla, zpracování provozních řádů


Krejčík, Jaroslav


Kučera, Tomáš

Profesní zaměření - vodárenské distribuční systémy, úprava vody, plánování obnovy vodovodů, bezvýkopová obnova vodovodních sítí, hydraulická analýza vodovodních sítí, hodnocení technického stavu vodovodů, matematické modelování, multikriteriální optimalizace, riziková analýza vodovodů.


Kuchař, Milan


Kyncl, Miroslav


Látal, Milan


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz