Dařičková, Anita


Dobiáš, Pavel


Dolejš, Petr

Profesní zaměření - procesy agregace a separace nečistot při úpravě vody (koagulace, míchání, flotace, filtrace, oxidace, sorpce), huminové látky, výskyt a separace nebezpečných patogenních prvoků Cryptosporidium a Giardia, laboratorní a poloprovozní modelování procesů úpravy, membránové procesy, technologické audity úpraven vody.

Kontakt: petr.dolejszavinacwet-team.cz


Drbohlav, Josef

Profesní zaměření - projektant v oblasti úpraven vody a dopravy vody; hlavní inženýr projektu zajišťující předprojektovou přípravu, projektovou přípravu a autorský dozor rekonstrukce úpraven pitné vody a přípravy projektů nových úpraven vody

Kontakt: josef.drbohlavzavinachydroprojekt.cz


Drda, Milan

Profesní zaměření - řízení technické přípravy dodávek technologických částí vodohospodářských děl, návrhy a realizace nových vodohospodářských technologií, vedení a spolupráce na vývoji nových zařízení a technologií ve vodárenství.

Kontakt: drdazavinacenvi-pur.cz


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz