Adler, Pavel


Barloková, Danka

Profesné zameranie - návrh technologií úpravy podzemných a povrchových vôd (odželezovanie a odmangánovanie, odstraňovanie ťažkých kovov, koagulácia, sorpcia, filtrácia), prírodné materiály - zeolity, autorizovaný stavebný inžinier - projektovanie inžinierskych stavieb – vodohospodárske stavby.

Kontakt: danka.barlokovazavinacstuba.sk


Bartoš, Ladislav

Profesní zaměření - návrhy technologií úpraven podzemních a povrchových vod (odželezování, odmanganování, koagulace, separace pesticidů), technologické audity úpraven vod a vodárenských systémů, audity EMS, auditor ISO/EMS/OHSAS.

Kontakt: ladislav.bartoszavinacveoliavoda.cz


Beneš, Jiří

Profesní zaměření - oxidační procesy (ozonizace, AOP), dezinfekce vody (UV záření, ozon, Cl2, ClO2), vnos plynných a kapalných medií do vody

Kontakt: beneszavinacdisa.cz


Blažek, Karel


Borovičková, Marcela


Bouchal, Antonín


Brtko, Juraj


Buchlovičová, Jana

Profesné zameranie - vedenie laboratória, organizácia odborných podujatí (semináre, konferencie, odborno-študijné cesty)


Červenka, Jiří

Profesní zaměření - čiření, písková filtrace, membránová filtrace.


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz