Olejko, Štefan


Onderíková, Vlasta


Pácalt, František


Pitter, Pavel

Profesní zaměření - hydrochemie, hydroanalytika a biodegradace organických látek v prostředí

Kontakt: Pavel.Pitterzavinacvscht.cz


Plachá, Jana


Pokorný, Josef


Polidarová, Michaela


Porcal, Petr


Pytl, Vladimír


Rainiš, Ladislav

Profesní zaměření - provozování a technologie úpraven pitné vody


Rudovský, Jaroslav


Rulík, Martin


Říha, Jaroslav

Profesní zaměření - technologie úpravy vody, provoz a údržba distribučních sítí, vodojemy, audity, legislativa a zpracovávání směrnic a pokynů


Říhová Ambrožová, Jana

Profesní zaměření - hydrobiologie, mikrobiologie, vodárenské a čistírenské technologie (hodnocení účinnosti procesů odstranění organismů, bioindikace, audity), chladicí vody, ekologie (hodnocení ekologického stavu lokality) a toxicita (základní baterie testů akutní, chronické i subchronické toxicity, inovace metod, laboratorní a provozní hodnocení), normalizační činnost


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz