Vašata, Petr


Vašek, Petr


Vykydal, Miroslav

Profesní zaměření – variantní přístupy k plánování obnovy vodovodů, ekonomika ve vodárenství, sociálně únosná cena vody, stanovení udržitelnosti technické infrastruktury ve vodárenství, řízení investičních projektů, měření výkonnosti a kvality provozování

Kontakt: Miroslav.Vykydalzavinacmottmac.com, +420 603 81 81 88

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz