Mach, Mojmír


Majneková, Jana


Mazel, Luboš


Mega, Jaroslav

Profesní zaměření - úprava vody s obsahem huminových látek, železa, manganu a amonných sloučenin a organického mikroznečištění, bakteriální denitrifikace, potenciál tvorby THM, chemometrické charakteristiky primárních dat, matematické modelování v technologii úpravy vody, numerické zpracování spekter v UV a viditelné oblasti.


Mergl, Václav

Profesní zaměření - technolog pitné vody vodárenské společnosti, autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, lektor Hygienického minima pro pracovníky ve vodárenství.

Kontakt: merglzavinacvasgr.cz


Michalová, Jana


Michek, Václav


Moravec, Jaroslav


Munka, Karol

Profesné zameraniezdroje (kvalita, kategorizácia), návrh technológií úpravy vôd (odželezovanie a odmangánovanie, odkysľovanie, odstraňovanie ťažkých kovov a organických látok, koagulácia, filtrácia, oxidácia, sorpcia), doprava vody (agresívne vlastností vody, korózia potrubí, protikorózne opatrenia), vedľajšie produkty dezinfekcie vody, kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch.

Kontakt: munkazavinacvuvh.sk


Novotný, Pavel


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz