Michek, Václav

Vynálezy a ochanné známky

  • Michek V.: Způsob dávkování kapalin a zařízení k provádění tohoto způsobu. Čs.vynález AO 113 223, přihl. 29.12.1962 pod značkou PV 7323-62

  • Michek V.: Zařízení k přerušovanému dávkování kapalin. Čs. vynález AO 190 763, přihl. 29 09 76 pod značkou PV 6271-7

  • Matějka Z., Michek V., Macura K.: Způsob odstraňování dusičnanů z pitné vody. Čs.vynález AO 197 930, přihl. 2.6.1978 pod značkou PV 4068-78

  • Michek V.: Způsob odstraňování dusičnanů z vody. Čs.vynález AO 200 907, přihl. 19. 3.1979 pod značkou PV 1805-79 (Pozn.: Porota 11. mezinárodní výstavy vynálezů MUBA 1981 v Bazileji konané při 65. švýcarských vzorkových veletrzích udělila tomuto vynálezu diplom se zlatou medailí. Úřad pro vynálezy a objevy ČSSR zařadil vynález do kategorie „vynálezů zvlášť významných pro národní hospodářství“)

  • Michek V., Moravec J.: Filtr na úpravu vody Čs. vynález AO 206 309, přihl. 19.10.1979 pod značkou PV 7103-79

  • Michek V., Žáček L., Koubíková H.: Zařízení na úpravu vody. Čs. vynález AO 225087, přihl. 02.04.1981 pod značkou PV 2484- 81

  • Michek V.: Zařízení k přerušovanému dávkování kapalin. Čs. vynález AO 190 763, přihl. 29 09 76 pod značkou PV 6271-7

  • OZ DIONA| Přihlášena 3.5.1994, zapsána do rejstříku 24.6.1996 pod č. 179 729

  • OZ DIONELA Přihlášena 3.5.1994, zapsána do rejstříku 24.6.1996 pod č. 191 304

  • OZ DIONATA Přihlášena 3.5.1994, zapsána do rejstříku 24.6.1966 pod č. 191 303

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz