Michek, Václav

Monografie

  • Michek V., Daříčková A. : Upravujeme vodu doma a na chatě. Vydala: Grada Publishing, Praha 7 v r. 2007, 104 stran.

  • Michek V.: Jak se v tom mám orientovat? II. (o standardech, kontaminaci a cenách pitných vod, při vodárenských i nevodárenských postupech). Vydala: společnost Aqua Aurea, Praha 8 v r.2002, 58 stran.

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz