Michek, Václav

Publikace v časopisech a sbornících

 • Žáček L., Michek V., Vojtěch J.: Oxidace Mn2+ plynným chlorem. Vodní hospodářství 4/1962

 • Žáček L., Michek V., Vojtěch J.: K Otázce teorie čiření povrchových vod. Vodní hospodářství 10/1962

 • Michek V.: Příspěvek k desinfekci malých zdrojů. Zprávy technického rozvoje KVRIS Plzeň 5/1963

 • Michek V.: Příspěvek k desinfekci malých zdrojů pitných vod. Acta Hygienica 1/1965

 • Michek V., Noha P.: Zkušební provoz nové brněnské úpravny vody. Vodní hospodářství 5/1965

 • Michek V.: Zkušenosti s úpravnou vody PÚV 10 v Karlových Varech. Sborník celostátní konference hygienické sekce čs. lékařské spol. J.E. Purkyně, Olomouc, září 1965

 • Michek V.: K otázce desinfekce malých zdrojů. Sborník dtto.

 • Michek V. : Přístroj na desinfekci vody. Technický týdeník 50/1965

 • Michek V. : Liquid metering feeder for desinfection of water. Technical Digest 3/1966

 • Žáček L., Michek V.:Zkušební provoz čiřiče ZÚV v úpravně vody Radošov. Zprávy technického rozvoje KVRIS Plzeň 2/1966

 • Michek V.: K otázce zajištění vodních zdrojů po stránce bakteriologické nezávadnosti. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 4/1966

 • Michek V.: Otravy ryb amoniakem na Karlovarsku. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 6/1966

 • Žáček L., Michek V., Jursíková M.: Vliv iontové síly vody na průběh koagulace. Vodní hospodářství 4/1968.

 • Michek V., Jelínek K.,: Úpravna vody v Tuhnicích. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 9/1971

 • Michek V.: Spolehlivost desinfekce vody na malých zdrojích. Vodohospodársky spravodajca 2/1973

 • Michek V.: Příspěvek k odstraňování dusičnanů z pitné vody. Sborník vodohospodářského semináře Příbram 1979, květen 1979

 • Michek V., Daříčková A.: Poznámky k (do)úpravě pitných vod v místě spotřeby. Sborník konference Pitná voda 2006, 5.6-8.6.2006, Tábor, s. 305 - 310

 • Michek V.: Vodní filtry jako partneři českých vodáren? Vodní hospodářství 8/2007, str. 272 – 2074.

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz