Mergl, Václav

Profesní zaměření - technolog pitné vody vodárenské společnosti, autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, lektor Hygienického minima pro pracovníky ve vodárenství.

Kontakt: merglzavinacvasgr.cz

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

 • HLAVÁČ,J.- MERGL,V.: Vývoj požadavků na jakost pitné vody a jeho provozní důsledky. In: Voda Zlín 2001 – Sborník příspěvků V. mezinárodní konference, VAK Zlín 2001, s.23-30.

 • ADAM,V., VACEK,J., KOZÁČKOVÁ,H., KIZEK,R. and MERGL,V. (2001) Electrochemical determination of lead in fish tissues (Perca fluviatilis L.). In Wimerova, M., Trnkova, L., Zboril, P., Repkova, J. and Kizek, R. (eds.), V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Masarykova univerzita v Brně, Brno, Česká republika, p. 58-59.

 • HLAVÁČ,J.- MERGL,V. – BERANOVÁ,P.: Kolísání vybraných ukazatelů jakosti vody na malém vodovodu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference VODA ZLÍN 2002, VaK Zlín, 2002, s. 143-148.

 • HLAVÁČ,J. et al.: Dopady nových zákonných norem do provozní oblasti v oboru vodovodů a kanalizací, stav ke konci roku 2002, VAS, a.s. Brno, 2002, CD 80 kB.

 • HLAVÁČ,J. et al.: Učebnice vodárenství, jímání a úprava vody, procesy, výpočty, konstrukce. VAS, a.s. Brno, 2003, CD 20 MB, 452 s.

 • MERGL,V. – KARÁSEK,T. – MAZEL,L.: Využití oxidu chloričitého při dezinfekci pitné vody skupinového vodovodu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference VODA ZLÍN 2003, VaK Zlín, 2003, s. 117-120.

 • MERGL,V. – KARÁSEK,T. – MAZEL,L.: Provozní zkušenosti s uplatněním oxidu chloričitého při dezinfekci pitné vody skupinového vodovodu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2003, Slovenský národný komitét IWA, 2003, s. 141-147.

 • HLAVÁČ,J. et al.: Dopady nových zákonných norem do provozní oblasti v oboru vodovodů a kanalizací, stav k lednu 2004, VAS, a.s. Brno, 2004, CD 90kB.

 • MERGL,V. – VORÁČ,A. – POSPÍŠIL,J.: Využití turbidimetrie pro kontrolu režimu praní tlakového filtru. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference VODA ZLÍN 2004, VaK Zlín, 2004, s. 121-124.

 • HLAVÁČ,J. – NOVÁK,J. – ŠENKAPOULOVÁ,J. – MERGL,V. – CICVÁRKOVÁ,L.: Aktuální pohled na ovlivnění vodárenství vnějším prostředím, zejména ekonomickým, legislativním a technologickým vývojem. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference VODA ZLÍN 2004, VaK Zlín, 2004, s. 9-14.

 • HLAVÁČ,J. – BIELA,R. – CICVÁRKOVÁ,L. – DOLEJŠ,P. – HUŠKOVÁ,R. – MERGL.V. – NOVÁK,J. – ŽÁČEK,L.: Učebnice vodárenství, jímání, úprava, procesy, konstrukce, výpočty. VAS, a.s. Brno, 2005, CD 32 MB, 527 s.

 • HLAVÁČ,J. – MERGL,V. – CICVÁRKOVÁ,L.: Efektivní způsoby vzdělávání vodárníků v praxi. Sborník příspěvků IX. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2005, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2005, s. 31 – 34.

 • MERGL,V. – BLAŽÍK,J.: Limit pro dusičnany v pitné vodě a provoz iontoměniče. Sborník příspěvků IX. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2005, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2005, s. 133 – 136.

 • Kolektiv autorů: Příručka provozovatele úpravny pitné vody (významné kapitoly sepsali Doc. Hlaváč a Ing. Mergl), Praha, SOVAK, 2005, 202 s.

 • HLAVÁČ,J. – MERGL,V. – CICVÁRKOVÁ,L.: Vzdělávání vodárenských specialistů, In : Pitná voda Trenčianské Teplice, KZI STU Bratislava et al. 2005, s. 24 – 28.

 • HLAVÁČ, J. – MERGL,V. –CICVÁRKOVÁ,L.: Vzdělávání vodárenských specialistů, In : Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2005, Slovenský národný komitét IWA, 2005, s. 24 – 28.

 • MERGL,V. – BLAŽÍK,J.: Provozní zkušenosti se snižováním obsahu dusičnanů v pitné vodě. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2005, Slovenský národný komitét IWA, 2005, s. 114-119.

 • MERGL,V. – RUSŇÁKOVÁ,L.: Další možnosti zařízení s ultrafialovým zářením, SOVAK, 2005, roč. 14, č. 9, s. 16- 17.

 • MERGL,V.: Novela vyhlášky o pitné vodě, Vodárenské kapky, roč. IX, č. 4, s. 17.

 • MERGL,V. – RUSŇÁKOVÁ,L.: Ultrafialové záření při úpravě pitné vody, Vodárenské kapky, roč. IX, č. 4, s. 17- 18. • HLAVÁČ,J. – MERGL,V.: Obsluha úpraven vody – Seminář SOVAK, 6. 12. 2005, Praha

 • MERGL,V.: Chemikálie používané při úpravě vody a legislativa. In: Sborník příspěvků z X. mezinárodní konference VODA ZLÍN 2006, VaK Zlín, 2006, s. 73-78.

 • MERGL,V. – KAUPA,J.: Rounová textilie proti vzdušné kontaminaci. In: Sborník příspěvků z konference PITNÁ VODA 2006, Tábor, 5. – 8. 6. 2006, s. 235 – 238.

 • BLAŽÍK,J. – MERGL,V.: Změna režimu praní tlakových filtrů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2006, Slovenský národný komitét IWA, 2006, s. 43-46.

 • MERGL,V.: Rizikovost chemikálií používaných ve vodárenství a legislativa. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2006, Slovenský národný komitét IWA, 2006, s. 109-116.

 • MERGL,V.: Kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví z pohledu provozovatele VaK. In: Sborník referátů z konference PROVOZ VODOVODNÍCH A KANALIZAČ-NÍCH SÍTÍ, Poděbrady, 2006, s. 149-152.

 • MERGL,V. – KARÁSEK,T. – KAUPA,J.: Využití rounové textilie k zamezení vzdušné kontaminace pitné vody, Konference VODOJEMY, Vyškov, 2006

 • SOBOČÍKOVÁ,E. – MERGL,V.: Rozklad oxidu chloričitého v upravené vodě. Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2007, Zlínská vodárenská, a. s., 2007, s. 59 – 62.

 • SLÁDEČKOVÁ,A. – MERGL,V. – KAUPA,J. – POSPÍCHAL,M: Poznatky s uplatněním rounové textilie ve vodárenství. Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2007, Zlínská vodárenská, a. s., 2007, s. 69 – 74.

 • BLAŽÍK,J. – MERGL,V.: Magnetická úprava vody. Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2007, Zlínská vodárenská, a. s., 2007, s. 87 – 94.

 • MERGL,V. – BLAŽÍK,J.: Abrazivo v pitné vodě a ohřev vody. Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2007, Zlínská vodárenská, a. s., 2007, s. 145 – 148.

 • STUHL,A. – MERGL,V.: Stav náplně dvouvrstvých filtrů na úpravně vody Znojmo po 20 letech. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2007, Slovenský národný komitét IWA, 2007, s. 127-134.

 • SOBOČÍKOVÁ,E. – MERGL,V.: Sledování rozkladu oxidu chloričitého ve vodě. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2007, Slovenský národný komitét IWA, 2007, s. 177-182.

 • SLÁDEČKOVÁ,A. – MERGL,V.: Možnosti a výhody uplatnění rounové textilie ve vodárenství. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2007, Slovenský národný komitét IWA, 2007, s. 191-196.

 • BLAŽÍK,J. – MERGL,V.: Magnetizace vodních systémů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2007, Slovenský národný komitét IWA, 2007, s. 225-234.

 • MERGL,V. – BLAŽÍK,J.: Magnetizace vody a tvorba úsad. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PITNÁ VODA TRENČIANSKÉ TEPLICE 2007, Slovenský národný komitét IWA, 2007, s. 293-296.

 • MERGL,V.: Zákon o ochraně veřejného zdraví a hygienické minimum, Vodárenské kapky, roč. XI, č. 4, s. 6.

 • MERGL,V. – FUCHS,K.: Nakládání s chemikáliemi, Vodárenské kapky, roč. XI, č. 4, s. 8 - 9.

 • MERGL,V.: Kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví z pohledu provozovatele VaK. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 4, s. 25- 26.

 • TUHOVČÁK,L. – RUČKA,J. – KOŽÍŠEK,F. – MERGL,V.: Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou – Projekt WaterRisk. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 7-8/2007, s. 50 – 52.

 • MERGL,V. – NASADIL,P.: Rounové textilie v objektech, pracovní seminář VODOJEMY, SZÚ Praha, 6.11.2007

 • MERGL,V.: Vodárenské kaly. Seminář Odpady ve vodním hospodářství 2007, SOVAK, ČVTVHS, Praha, 14.11.2007

 • TUHOVČÁK,L. – RUČKA,J. – KOŽÍŠEK,F. – MERGL,V.: Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů. RADWAS, Brno, 2007, 5 s.

 • MERGL,V. – FUCHS,K.: Pravidla pro nakládání s chemikáliemi ve vodárenství, Sborník příspěvků XII. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2008, Moravská vodárenská, a. s., 2008, s. 155 – 160.

 • SOBOČÍKOVÁ,E. – MERGL,V.: Oxid chloričitý a chlorečnany. Sborník příspěvků XII. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2008, Moravská vodárenská, a. s., 2008, s. 77 – 82.

 • MERGL,V.: Poznatky s uplatněním rounové textilie pro zlepšení prostředí akumulačních nádrží In: Sborník příspěvků z pracovního semináře Dezinfekcia a zdravotné zabezpečenie pitnej vody, Asociácia vodárenských spoločností, Tatranská Štrba, 2008, s. 101-106.

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz