Mega, Jaroslav

Profesní zaměření - úprava vody s obsahem huminových látek, železa, manganu a amonných sloučenin a organického mikroznečištění, bakteriální denitrifikace, potenciál tvorby THM, chemometrické charakteristiky primárních dat, matematické modelování v technologii úpravy vody, numerické zpracování spekter v UV a viditelné oblasti.

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

  • MEGA, J. Potenciál tvorby THM - citlivý nástroj pro hodnocení jakosti vody. In Pitná voda z údolních nádrží 1995. W&ET Team, České Budějovice, 1995. s. 232-240. ISBN: 80-02-01045-0.
  • MEGA, J. Testing release of selected organic pollutants at dredging of sediments. In: Proceedings of the Sixth seminar „Workshop 97“. Czech Technical University in Prague 20 22 January 1997. Part IV., pp. 1265-1266.
  • MEGA, J.; NASADIL, P.; NOVÁKOVÁ, D. Potenciál tvorby trihalogenmethanů - citlivý nástroj hodnocení jakosti vody. Chemické listy, 2002. s. 506 (1 s.). ISSN: 0009-2770.
  • MEGA, J. Možnosti využití potenciálu tvorby trihalogenmethanů při hodnocení jakosti vody. In: Sborník z konference "Pitná vody 2004". W&ET Team, České Budějovice, 2004. s. 233-238. ISBN: 80-239-2936-4.
  • MEGA, J. Potenciál tvorby trihalogenmethanů jako citlivý nástroj pro hodnocení jakosti vody. FCH VUT v Brně, 2004. s. 1-70.
  • MEGA, J. Potenciál tvorby trihalogenmethanů jako citlivý nástroj pro hodnocení jakosti vody. PhD Thesis. VUT v Brně, 2004. 20 s. ISBN: 80-214-2664-0. MEGA, J.; CICHROVÁ, V.; PARMOVÁ, H. Simultaneous elimination of iron, manganese and ammonia compounds in groundwater treatment process. poster. ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, 2005. p. 1 (1 s.).
  • MEGA, J. Hodnocení jakosti vody a potenciál tvorby trihalogenmethanů. Vodní hospodářství, 2005, (55), č. 2, s. 33-35. ISSN: 1211 – 0760. MEGA, J. Modification of Graham's way of the MDL (method detection limit) calculation. poster. ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, 2005. p. 1 (1 s.).
  • MEGA, J. Trihalomethane formation potential - the interesting source of information on surface water quality changes under natural and technological conditions. Chemické listy, 2005, (99), no. S, p. s104 (3 p.)ISSN: 0009-2770.
  • MEGA, J.; CICHROVÁ, V. Příspěvek ke studiu odstraňování amonných sloučenin při úpravě podzemní vody. In: Sborník z konference "Pitná vody 2006". W&ET Team, České Budějovice, 2006. s. 217-221. ISBN: 80-239-7113-1.
Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz