Drda, Milan

Profesní zaměření - řízení technické přípravy dodávek technologických částí vodohospodářských děl, návrhy a realizace nových vodohospodářských technologií, vedení a spolupráce na vývoji nových zařízení a technologií ve vodárenství.

Kontakt: drdazavinacenvi-pur.cz

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

  • Drda M., Hodaň V., Kratěna J., Nožička J.: Problematika míchání v různých tvarech nádrží. Sborník přednášek konference „Městské vody 2004“, Břeclav, 2004.

  • Drda M.: Realizace stavby – ÚV Mostiště – havarijní opatření. Seminář „ÚPRAVNA VODY MOSTIŠTĚ – HAVARIJNÍ OPATŘENÍ - FLOTACE“, Velké Meziříčí, 2006.

  • Drda M., Dolejš P., Dobiáš P.: Příklady použití nových technologií pro zajištění zásobování pitnou vodu při krizových stavech kvality surové vody (ÚV Mostiště, ÚV Hradiště). Seminář pořádaný Klastrem AQUARIUS, Ústí nad Labem, 2006.

  • Gabriel P., Maťocha M., Drbohlav J., Drda M.: ÚV Hradiště – Rekonstrukce pískových filtrů systémem Leopold, zkušenosti z výstavby a provozu. Sborník konference „Voda Zlín 2006“, str. 103 – 108. Zlín, 2006.

  • Drbohlav J., Drda M.: Zkušenosti z projektování, výstavby a uvádění do provozu flotační jednotky na ÚV Mostiště. Sborník konference „Voda Zlín 2006“, str. 125 – 130. Zlín, 2006.

  • Fuchs K., Drda M.: Jak vznikla „Nejlepší stavba vodního hospodářství v roce 2005“ - Flotační jednotka ÚV Mostiště. Sborník konference „Pitná voda 2006“, str. 125 - 128. W&ET Team, Č.Budějovice, 2006.

  • Látal M., Hedbávný J., Drda M.: Zkušenosti z projektování a výstavby rekonstrukce Úpravny vody Štítary. Sborník konference „Voda Zlín 2008“, str. 95 - 106. Zlín, 2008.

  • Látal M., Drda M.: Rekonstrukce úpravny vody Lednice. Sborník konference „Pitná voda 2008“, str. 329 - 332. W&ET Team, Č.Budějovice, 2008.

  • Drda M., Borovičková M.: Moderní drenážní systémy Leopold na úpravnách vody. Sborník odborné konference ENVI-PUR 2008.

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz