Drbohlav, Josef

Profesní zaměření - projektant v oblasti úpraven vody a dopravy vody; hlavní inženýr projektu zajišťující předprojektovou přípravu, projektovou přípravu a autorský dozor rekonstrukce úpraven pitné vody a přípravy projektů nových úpraven vody

Kontakt: josef.drbohlavzavinachydroprojekt.cz

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s., "Statické posuzování vodovodních sítí na počítačích", sborník konference "Voda 84", Gottwaldov 1984,

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s., "Příprava vodárenského dispečinku Gottwaldov", sborník celostátního semináře "Elektronizace a automatizace ve vodním hospodářství", Praha 1985,

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s., “Zkušenosti z rekonstrukce úpravny vody Podolí”, sborník konference "Voda 97", Gottwaldov 1997,

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s.,“Rekonstrukce úpravny vody Meziboří”, sborník konference "Voda 98", Gottwaldov 1998,

 • Drbohlav J., “Rekonstrukce úpravny vody Meziboří”, sborník konference "Rekonstrukce úpraven vody", Teplice 1998,

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s., “Posuzování vodárenských sítí z hlediska minimalizace ztrát vody” sborník semináře Centra pro kontinuálního vzdělávání ve vodním hospodářství (CECWI), ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra hydrauliky a hydrologie, Praha 1998 a 1999

 • Drbohlav J. Hydroprojekt CZ a.s., „Rekonstrukce úpravny vody Hradiště“, sborník konference „Voda 2001“ Zlín 2001,

 • Drbohlav J. Hydroprojekt CZ a.s., „Zásobování pitnou vodou města Prishtinë v Kosovou“, sborník konference „Voda 2004, str.149 - 152“ Zlín 2004,

 • Drbohlav J. Hydroprojekt CZ a.s., Líbal A, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Mazel L., VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou, „Nové technologie pro úpravu vody“, sborník konference „Voda 2005“, str. 111-118, Zlín 2005

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s., Drda M., Envi-pur s r.o., „Zkušenosti z projektování, výstavby a uvádění do provozu flotační jednotky na ÚV Mostiště“, sborník konference „Voda 2006“, Zlín 2006

 • Drbohlav J., Dolejš P. časopis ВОДА И ЭКОЛОГИЯ, 2/2006 – Využití flotace při úpravě vody, první flotace realizovaná v České republice, Rusko

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s., „Zkušenosti s novými technologie pro úpravu vody“, sborník konference „Pitná voda 2006“, Trenčianské Teplice, Slovensko, 2006

 • Drbohlav J., Hydroprojekt CZ a.s., „Rekonstrukce úpravny vody Souš, příprava realizace“, sborník konference „Pitná voda 2007“, str.99 – 106, Trenčianské Teplice, Slovensko, 2007

 • Drbohlav J., Kratěna J., Hydroprojekt CZ a.s., Fuchs K, VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou, „Zkušenosti z projektování drenážních systémů a flotace Leopold v České republice a vyhodnocení provozních výsledků“, sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, Envipur s r.o., str.57 – 65,Tábor 2007

 • Drbohlav J, Hydroprojekt CZ a.s., Dolejš P., W&ET Team České Budějovice „Možnosti doplnění technologie úpravny vody o další technologické stupně, rekonstrukce úpraven vody III.Mlýn a Jirkov“, sborník konference „Voda 2008“, 87 – 93, Zlín 2008

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz