Dolejš, Petr

Profesní zaměření - procesy agregace a separace nečistot při úpravě vody (koagulace, míchání, flotace, filtrace, oxidace, sorpce), huminové látky, výskyt a separace nebezpečných patogenních prvoků Cryptosporidium a Giardia, laboratorní a poloprovozní modelování procesů úpravy, membránové procesy, technologické audity úpraven vody.

Kontakt: petr.dolejszavinacwet-team.cz

Publikace v zahraničí a na mezinárodních konferencích

 • Dolejš P.: Effects of Temperature, Coagulant Dosage and Rapid Mixing on Particle-Size Distribution. Environment Protection Engineering, 9, 55-66 (1983).

 • Dolejš P.: Interaction of Temperature, Alkalinity and Alum Dose in Coagulation of Humic Water. In: Chemistry for Protection of the Environment, L.Pawlowski, A.Verdier, W.J.Lacy (eds.), pp.169-178.Elsevier, Amsterdam, 1984.

 • Straškraba M., Nesměrák I., Štybnarová N., Blažka P., Brandl Z., Desortová B., Dolejš P., Procházková L., Straškrabová V.: Recommendation for Water Quality Investigation of Drinking Water Supply Reservoirs. Limnologica (Berlin), 17, 201-212 (1986).

 • Dolejš, P.: Centrifugation study of humic waters coagulation by Brownian motion. In: Chemistry for Protection of the Environment 1985, L. Pawlowski, G. Alaerts and W.J.Lacy (Eds) pp. 297-310. Elsevier, Amsterdam (1986).

 • Dolejš P.: Temporary Disaggregation of Particles in Coagulation of Humic Waters. The Science of the Total Environment, 62, 481-482 (1987).

 • Dolejš P.: Coagulation behaviour and colloidal stability of organic substances as an important factor of water quality. Abstracts International Conference "Reservoir Limnology and Water Quality", 37. ČSAV, Č. Budějovice 1987.

 • Kalousková N., Dolejš P.: Adsorption of nonionic insecticide fenithrothion on humic acids. Abstracts 9th International konference "Humus et Planta", p.92. ČSVTS, Praha 1988.

 • Dolejš, P.: Treatment of low alkalinity humic waters with partially neutralized aluminium sulphate. Environ. Technol. Lett., 10, 41-48 (1989).

 • Dolejš P.: Assessment of Environmental Criteria for Pollutants - Aspect of their Removability by Drinking Water Treatment. Abstracts "First International Society for Environmental Protection Congress", p. D 2. ISEP Vienna 1989.

 • Dolejš P.: Removability of Pollutants by Drinking Water Treatment as a Factor of Estimation their Environmental Limits. Abstracts International Conference "Exposure Limits for Occupational and Environmental Chemical Pollutants", p. 18. Československá Chemická Společnost, Praha 1989.

 • Dolejš P.: Influence of concentration of humic substances and acid neutralizing capacity on the coagulation performance and stoichiometry. Extended abstracts IAWPRC-IWSA Joint Specialised Conference "Coagulation, Flocculation, Filtration, Sedimentation and Flotation" 4p. Jönköping 1990.

 • Dolejš P.: Considerations on Water Works - Reservoir Interactions. Abstracts, European Research Conference "Particles in Natural Waters and in Water Technology". European Science Foundation a Commission of European Communities, Il Ciocco-Lucca 1990.

 • Dolejš, P.: A simple test for determination of optimal doses in the treatment of humic waters. In: Chemical Water and  astewater Treatment, H.H. Hahn and R. Klute (Eds) pp.377-390. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (1990).

 • Peijnenburg W.J.G.M., Dobbs A.J., Malz F.R., Waldman M., Wolfe N.L. Solomon K.R., Tetlow J.A., Dolejs P., Pitter P., Wéwald M., Dobrevsky I.D., Trobisch K.H., Dololyi E., Khan M.M.T., Stevenson C.D., Boybay.: The use of quantitative structure-activity-relationships for predicting rates of environmental hydrolysis precesses. Pure and Applied Chemistry 63, (11) pp.1667-1676 (1991).

 • Dolejš P.: Influence of Algae and their Exudates on Removal of Humic Substances and Optimal Dose of Coagulant. AWQ-IWSA Joint Specialist Conference Proceedings, 103-112, Geneva, 1992.

 • Dolejš P.: The Effects of Temperature, pH and Rapid Mixing Gradient on the Formation of Particles in Treatment of Humic Water. In: Chemical Water and Wastewater Treatment II, H.H. Hahn and R. Klute (Eds), pp.65-77. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992.

 • Dolejš P.: Determination of Optimum Chmical Conditions in the Treatment of Humic Waters. Proceedings "Emerging  Technologies V". American Water Works Association Research Foundation Seminar, Vienna 1992.

 • Dolejš P.: Comparison of Several Coagulants in Treatment of Acidified Soft Humic Waters. Proceedings "Emerging Technologies V". American Water Works Association Research Foundation Seminar, Vienna 1992.

 • Dolejš P. and Hejzlar J.: Coagulation of humic substances of different origin and their fractions with aluminium sulphate. Abstracts IHSS Conference, Bari 1992.

 • Dolejš P.: Drinking water supply under changing philosophies. Mainstream - American Water Works Assoc., 37, No.2. 1993.

 • Dolejš P.: Influence of algae and their exudates on removal of humic substances and optimal dose of coagulant. Wat.Sci.Tech. 27, 123-132 (1993).

 • Dolejš P.: Considerations on the collision efficiency factor in coagulation of dissolved natural organic matter. In: Natural Organic Matter in Drinking Water - Origin, Characterization and Removal, pp.165-172. AWWA Research Foundation, Denver, CO, USA 1993.

 • Dolejš P.: Treatment of Surface Waters. In: New World Water 1994, p.41-42. Roy Harris (Ed.). Sterling Publ. Ltd., London 1994.

 • Dolejš P., Kalousková N., Paillard H., Prados M. and Legube B.: Coagulation of Humic Water with Fenton Reagent. In: Chemical Water and Wastewater Treatment III, 117-129. R.Klute and H.H.Hahn (Eds.). Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1994.

 • Dolejš P., Holobradá M., and Licskó I.: Water Supply Reservoirs in Czech Republic, Slovakia and Hungary. J.Water SRT - AQUA, 44, Suppl. 1, pp. 18-22 (1995).

 • Dolejš P., Kalousková N.: Effects of Declining and Constant Rate Direct Filtration on Treatment of Soft Humic Waters. In. Influence of Natural organic matter characteristics on drinking water treatment and quality, Workshop Proceedings. Université de Poitiers, 18 - 19 September 1996.

 • Dolejš P.: Effects of pretreatment, declining and constant rate direct filtration on treatment of soft humic waters. In:  Proceedings of Drinknet Workshop on Drinking Water Treatment, pp.100-103 Water Research Centre Medmenham, UK, 1996.

 • Maršálek B., Dolejš P., and Sládečková A.: Algal toxins in surface waters: origins and removal during drinking water treatment processes. In: IWSA World Congress 1997, SS 18-6-9. Blackwell Science Ltd., London 1997.

 • Dolejš P., Kuchař M.: Technological aspects of drinking water treatment - examples from Czech Republic. In: Drinknet Workshop on National and International Drinking Water Standards, pp. 121-134. I. Licskó and H. Horth (Eds.). Water Research Ctr. plc, Medmenham, 1997.

 • Hejzlar J., Dolejš P., Komárková J., Seďa J., Šimek K.and Vyhnálek V.: Effect of biomanipulation on the structuring of the planktonic food web and water treatability by coagulation. Wat. Sci. Technol, 37, No. 2, pp. 105-112 (1998).

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N., Půžová G., 1999: Monitoring of Giardia intestinalis and Cryptosporidium parvum in Czech drinking water sources. In: Proceedings of "WHO Conference on Water, Sanitation and Health", Bad Elster, Germany, 24-28 Nov. 1998.

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N., Půžová G.: Sledování výskytu Giardia intestinalis a Cryptosporidium parvum ve zdrojích pitných vod. Sborník konference Pitná voda, s. 83-88. SvF STU, Bratislava 1998.

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N., Půžová G., 1999: Occurrence and separation of Cryptosporidium parvum oocysts and Giardia intestinalis cysts in drinking water treatment, IWSA and IAWQ conference proceedings "Minimising the Risk from Cryptosporidium and other Waterborne Particles", Paris, France, 19-22 April 1999.

 • Dolejš P.: Použití organických polymerů na jednostupňových úpravnách vody. Sborník konference Pitná voda, s. 112-119. SvF STU, Bratislava 1998.

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N. and Půžová G.: Monitoring of Cryptosporidium and Giardia in Czech drinking water sources. In Water Sanitation and Health, s. 147-151. Eds. I. Chorus et al. IWA Publishing, London 2000.

 • Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N. and Půžová G.: Occurrence and Separation of Cryptosporidium oocysts in Drinking Water Treatment. Water Science and Technology 41, No.7, s. 159-163 (2000).

 • Bardarska, G., Barkansas I., Dolejš P., Gayer J. a kol.: Water for the 21st Century: Vision to Action, s. 1 - 78. Global Water

  Partnership, Stockholm 2000.

 • Dolejš P., Machula T.: Assessment of filter operation by analysis of pressure drop profile within the filter bed. In: AWWARF Emerging Technologies IX. AWWARF, Denver 2000.

 • Dolejš P.: Koncepce, význam a základní prvky technologického auditu úpraven vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 85-91. SvF STU Bratislava 2000.

 • Dolejš P.: Odstraňování kryptosporidií a giardií při úpravě pitné vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 73-79. SvF STU Bratislava 2002.

 • Šašek J., Pumann P., Kožíšek F., Ditrich O., Dolejš P.: Clostridium perfringens jako indikátor kvality pitné vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 73-79. SvF STU Bratislava 2002.

 • Dolejš P., Borovičková M.: Možnosti zlepšení agregace suspenze při úpravě vody vyžadující předalkalizaci. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 51-58. SvF STU Bratislava 2003.

 • Dolejs P., Kozisek F., Ditrich O.: Cryptosporidium Removal Efficiency During the Early Stages of Filter Operation (Filter

 • Ripening). Poster, WHO Conference Water Safety - Risk Management Strategies for Drinking Water, 28

 • Dolejš P., Luck F.: Overview of Treatment Technologies with a Perspective to Meet Quality Parameters. Proceedings of the 1st WEKNOW Annual Drinking Water Conference in Europe, pp.89 - 91. Eds. L. K. Korhonen et al. National Public Health Institute, Helsinki 2003. ISBN 951-740-390-9, ISSN 0359-3576

 • Dolejš P.: Vodárenský výzkum a inovace v Austrálii. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 89-94. SvF STU Bratislava 2004.

 • Jaroslav Šašek, Petr Pumann, František Kožíšek, Oleg Ditrich, Petr Dolejš: Clostridium perfringens - staronový indikátor kvality pitné vody. Sborník přednášek z konference "Mikrobiologia vody 2003", 8-10.10.2003, Poprad

 • Dolejš P.: Auditing of technological processes as a tool to improve treatment plant performance and separation efficiency. Proceedings 2nd WEKNOW Workshop, s. 148, Environmental Institute, Bratislava 2005

 • Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P.: Vliv koagulantu PAX-18 na vodní sloupec a sediment hypertrofního rybníka. Sborník přednášek z konference Sedimenty vodných tokov a nadrží, s. 300-305. VÚVH Bratislava, 11-12.5. 2005

 • Dolejš P.: Současné trendy vývoje vodárenských technologií. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 67-72. SvF STU Bratislava 2005

 • Dolejš P., Borovičková M.: Aggregation of humic substances in system with different initial pH and optimum dose of coagulant. Chemické listy, 99 (s), 95, 2005. ISSN 0009-2770

 • Dolejš P.: Teoretické základy a praktické výhody flotace při úpravě pitné vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 47-54. Slovenský národný komitét IWA a SvF STU Bratislava 2006.

 • Dolejš P., Dobiáš P: Výsledky provozu rekonstruované filtrace na ÚV Hradiště. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 173-180. Slovenský národný komitét IWA a SvF STU Bratislava 2006.

 • Drbohlav J., Dolejš P.: Dissolved air flotation in water treatment – the experience with the first flotation plant constructed in the Czech Republic. Voda i ekologia/Water & Ecology, Vol. 2, s. 33 – 42 (2006).

 • Bartoš L., Fedor F., Dolejš P.: Vyhodnocení zkušebního provozu úpravny vody Hradiště. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 107-114. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2007.

 • Dolejš P., Michalová J., Blažek K.: Možnosti doplnění prvního separačního stupně na jednostupňových úpravnách vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 119-126. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2007.

 • Dolejš P.: Současné trendy v procesech zabezpečení mikrobiologické kvality pitné vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Desinfekcia a zdravotné zabezpečenie pitnej vody, Tatranská Štrba, 8.-9.4.2008, s. 85-88. Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava 2008.

 • P. Dolejš: Provozní optimalizace a vývojové trendy vodárenské filtrace. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 75-82. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2008.

 • P. Dolejš, V. Kočí, P. Dobiáš, T. Ocelka, R. Grabic: Použití pasivního vzorkování pro sledování koncentrací mikropolutantů v surové a upravené pitné vodě. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 119-126. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2008.

 • Dolejš P.: Influence of coagulant/lime dosing sequence on treatment of soft humic waters. Conference proceedings „Natural Organic Matter: From Source to Tap, 225-231. Bath, UK, 2-4 September 2008. P. Jarvis (Ed.). IWA and Cranfield University, 2008.

 • Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P., Borovičková M., Poulíčková A.: The influence of the coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a shallow eutrophic fishpond. Fottea 8, No. 2, p. 147-154, 2008.

 • Dolejš P.: Získávání podkladů a volba racionálních postupů rekonstrukce a modernizace úpraven vôd. Sborník konference Modernizácia a optimalizácia úpravní vod, Stará Lesná, 25.-26.2.2009, s. 65-72. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. (ISBN 978-80-969974-1-1).

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz