Výbor ČSAVE

Dolejš         doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (předseda)

Janda          prof. Ing. Václav Janda, CSc. (místopředseda)

Hucko          Ing. Pavel Hucko, CSc. (místopředseda)

Hlaváč          doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. (člen)

Hubáčková          Ing. Jana Hubáčková, CSc. (člen)

sileta         Dipl. tech. Viliam Šimko (člen)

Tuhovčák         doc. Ing. Ladilav Tuhovčák, CSc. (člen)

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz