Nové trendy v čistírenství a vodárenství

Envi-pur 2013


V minulosti pořádané akce

  • Konference Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR (Stará Lesná 2009) - program pdf
  • Konference Pitná voda (Trenčianske Teplice 2008) - program pdf 
  • Konference PITNÁ VODA 2008 (Tábor 2008) - program pdf

  • Konference PITNÁ VODA 2006 (Tábor 2006) - program pdf

  • Seminář Rekonstrukce filtrů na filtry bez mezidna s drenážním systémem Leopold (ÚV Hradiště 2005) program pdf

  • Konference PITNÁ VODA 2004 (Tábor 2004) - program pdf

  • Konference PITNÁ VODA 2001 (Tábor 2001) - program pdf

  • Konference PITNÁ VODA 1999  (Tábor 1999) - program pdf


Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz