Vyhlášení 13. výzvy OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyhlásil 13. výzvu pro podání projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Tato výzva je určena i pro samostatné projekty v oblasti zásobování pitnou vodou (oblast 1.2 - zlepšení jakosti pitné vody).

Bližší informace naleznete na stránkách SFŽP nebo přímo na stránkách Operačního programu Životní prostředí.

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz