SOVAK nám udělil čestné uznání

Naše asociace si velmi váží čestného uznání, které jsme obdrželi k 20. výročí založení SOVAK. Je to uznáním oboustranně výhodné a plodné spolupráce, která směřuje ke společnému cíli - kvalitní pitné vodě.

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz