Konzultace projektů OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR požádal ČSAVE o spolupráci při hodnocení projektů z 13. výzvy OPŽP. Členové ČSAVE budou přizváni ke konzultacím k hodnocení projektů začátkem roku 2010.

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz